Anunt angajare - consilier arhitect la OAR, departamentul concursuri

 

 

 

 

 

 

 

POSTUL
Consilier arhitect la Ordinul Arhitectilor din România, departamentul Organizare Concursuri

CANDIDATUL:

 • să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată în arhitectură (6 ani)
 • să aibă experienţă în domeniul arhitecturii de minimum 3 ani
 • să aibă cunoştinţe în domeniul legislaţiei (organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, legislaţie specifică proiectării de arhitectură, achiziţii publice, drept de autor)
 • să cunoască cel puţin o limbă străină
 • să cunoască un editor de text (Word), operarea cu o bază de date (Excel)

Candidatul va transmite un CV şi o scrisoare de intenţie la Ordinul Arhitecţilor din România, la adresa de e-mail office.oar@gmail.com până cel târziu la data de 2 septembrie 2013, orele 16.00

RESPONSABILITĂŢI/BENEFICII:

 • promovarea concursului de arhitectură în rândul potenţialilor promotori
 • implementarea strategiei pentru generarea de concursuri de arhitectură
 • consolidarea şi promovarea culturii concursului de arhitectură în rândul membrilor, autorităţilor şi instituţiilor publice şi a entităţilor private
 • asigurarea consultanţei către filialele teritoriale pentru organizarea concursurilor de arhitectură
 • elaborarea regulamentul fiecărui concurs de arhitectură, organizat de Ordinul Arhitecţilor din România şi filialele teritoriale ale acestuia
 • promovarea concursurilor de arhitectură realizate
 • monitorizarea achiziţiilor publice privind serviciile de proiectare de arhitectură
 • posibilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară
 • posibilitatea de a se implica activ în organizarea concursurilor de arhitectură
 • contract de muncă pe perioadă determinată (2 ani de la data încheierii)
 • salariu (confidenţial)

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA:

Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţia profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit şi de interes public. S-a înfiinţat în baza Legii 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţii conferite prin lege:

 • protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism
 • urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia
 • propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor
 • reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale
 • acordă arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură, atribuţie care nu poate fi exercitată de nicio altă instituţie sau asociaţie profesională
 • întocmeşte şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor
 • organizează concursuri de arhitectură, amenajare urbană şi peisagistică
 • recunoaşte titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene
 • judecă faptele săvârşite de membrii săi în legătură cu profesia şi aplică sancţiuni disciplinare
 • iniţiază, organizează şi finanţează programe/proiecte culturale şi editoriale

Notă:
Până la data de 10 septembrie candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi în legătură cu data şi locul desfăşurării interviului!