Bienala de Arhitectură Transilvania 2013 - ediția I

CONCEPT

Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) este cel mai important eveniment profesional al ”breslei” arhitecților. Ea este concepută ca un șir de evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască, să recompenseze și să promoveze excelența în arhitectură, să animeze colocviul pe tema arhitecturii în cadrul breslei și al societății și nu în ultimul rând să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii.
Dimensiunea publică a evenimentului şi temele care vor fi abordate în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania se adresează întregii colectivităţi regionale/naţionale: public de specialitate (arhitecţi, colaboratori ai arhitecţilor), publicul din cele şapte reşedinţe de judeţ în care se vor desfăşura evenimentele (Cluj-Napoca, Bistriţa, Zalău, Oradea, Baia-Mare, Alba Iulia, Satu-Mare), actorii locali (administraţia publică), comunitatea ştiinţifică şi profesională.

Aceștia sunt invitați să participe la toate evenimentele din cadrul Bienalei: vernisajul expoziției-concurs în toate cele șapte reședințe de județ, la prezentările, workshopurile și conferințele/dezbaterile susținute de invitați și la Gala de Premiere.

TEMA

”Generare / Regenerare reprezintă tema propusă în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania 2013, ediția I.

Cei doi termeni caracterizează un proces de tranziție între mai multe dimensiuni ale practicii arhitecturale ce marchează o transformare esențială a rolului arhitectului.

Relația directă dintre arhitect și client, ca și relația dintre arhitect și o comunitate mediată de un reprezentant care propune un proiect pentru aceasta, suferă un proces de transformare la capătul căreia arhitectul începe să lucreze alături de comunitate pentru a identifica două tipuri de proiecte: pe de o parte, proiecte care nu necesită intervenția unui reprezentant administrativ; pe de altă parte, proiecte care pot fi propuse direct unui reprezentant administrativ în vederea implementării acestora.

Dubla mișcare de generare și regenerare nu se reflectă doar la nivelul relațiilor sau la nivelul capacității și eficienței cu care sunt produse spațiile de viață – ea înseamnă poate, în primul rând, regenerarea unei mentalități urbane și capacitatea arhitecturii de a genera noi idei, dispoziții și dinamici de locuire. Prin această dublă mișcare, actorii implicați în construcția spațiilor – arhitect, client/comunitate și reprezentant administrativ – nu mai sunt doar agenții unui proces de transformare, ci actanți într-o dinamică arhitecturală caracterizată prin angajament și eficacitate, capabilă să deplaseze condițiile existente și să propună noi situații de locuire. Ceea ce arhitectura trebuie să recupereze nu este proiectul arhitectural, ci o înțelegere deplină a felului în care un spațiu sau o construcție sunt văzute, negociate și trăite ca atare. Ea trebuie să devină ecoul unor cerințe exprese pe care micro-comunitățile urbane le formulează în raport cu spațiul imediat de viață. În acest sens, construcția devine un spațiu disputat, care trebuie să reflecte dinamica, deplasările și mutațiile ce au loc înăuntrul ei, pentru a surprinde felul în care aceste transformări generează și regenerează spațiul. Acest proces trebuie să dea seama de un ansamblu complex și controversat de informații care suprapun definții, expertize, expectanțe și modalități de cele mai multe ori divergente de a locui un spațiu.

Generare / Regenerare înseamnă totodată depășirea noțiunii de „context” în sensul ei static și circumstanțial, pentru a surprinde mișcările neregulate, modalitățile fizice de reacție și manifestare, pluralitățile pe care diferite entități, instituții și locuitori le descriu într-un cadru specific de locuire. Arhitectura nu mai înseamnă obiect – ea devine o acțiune tangibilă și participativă ce conturează spațiul unor dispoziții de locuire determinate prin angajamentul actorilor implicați și interacțiune subiectivă. Nu în ultimul rând, Generare / Regenerare conturează o abordare deschisă unde arhitectura nu mai înseamnă neapărat construcție, ci o condiție de locuire prin intermediul căreia indivizii își descriu spațiul imediat de viață.” Sabin Borș

PREMIILE BATRA 2013

De departe cel mai remarcabil eveniment din cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania este expoziția-concurs Premiile BATRA 2013. Expoziția-concurs face parte dintr-o serie de evenimente din cadrul programului OAR de finanțare a premiilor filialelor pentru arhitectură, având la bază un regulament propriu și autonomie în organizare. Aceasta este deschisă tuturor membrilor filialelor OAR participante și reprezintă momentul corolar al întregii activități în domeniul arhitecturii din ultimii doi ani.

Scopul expoziției-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de a forma o atitudine critică față de arhitectura recentă. Nominalizările și premiile sunt acordate de către un juriu format din arhitecți consacrați din țară și străinătate.

JURIU

 • Marius Miclăuș, Archaeus, Timișoara
 • Bogdan Babici, Tecon, București
 • Ștefan Ghenciulescu, Zeppelin, București
 • Zsolt Tövissi, Harghita
 • Irina Cristea, AZC, Paris, FR
 • Oana Coarfă, ROA, București
 • Cristina Constantin, Abrupt Arhitectura, București

SECȚIUNI

1. Arhitectura locuinţei
Locuința este una din temele fundamentale ale societăţii care prin conformare, echipare, adecvare, influenţează echilibrul familiei şi implicit echilibrul colectivităţii. Secțiunea înglobează atât locuințele individuale cât și cele colective.

2. Arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie
Proiecte care promovează dotările specifice ale comunităţii (birouri, administraţie, servicii, comerţ, cultură, învăţământ, sănătate, sport, agrement, spaţii de cult, spaţii de producţie), aducând prin conformarea, echiparea şi adecvarea lor contribuţii semnificative la organizarea habitatului construit.

3. Arhitectura spaţiului public
Design urban, amenajări permanente ale spaţiilor publice, peisagistică - contribuţii care adaugă infrastructurii publice componente culturale.

4. Arhitectura patrimoniului cultural
Proiecte de conservare, reabilitare, conversie şi restaurare a patrimoniului construit existent.

5. Arhitectura spaţiului interior şi scenografie
Proiecte care promovează ambianța spaţiului interior şi obiectele purtătoare de calitate precum şi un spaţiu sugestiv al spectacolului.

6. Microarhitectură - arhitectură temporară, design de obiect
Arhitectură de mici dimensiuni (sub 100 mp) care generează efecte majore activând energiile locului, pavilioane, amenajări temporare în spațiul public, design de obiect.

7. Studii şi proiecte finalizate şi nerealizate
Studii şi proiecte de sertar, proiecte de idei, a căror concepte creative pot contribui la dezvoltarea spaţiului arhitectural al locuinţei, dotărilor comunitare şi de producţie, al spaţiului patrimoniului cultural, al spaţiului public, al peisajului, care propun concepte inedite, aplicarea unor tehnologii de vârf apte să modifice abordarea specifică a domeniului.

8. Proiecte culturale, inițiative, experimente
Proiecte derulate în ultimii doi ani prin Ordinul Arhitecților din România sau alte asociații/ONG-uri din arealul județelor Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Alba.

CALENDAR

Faza de preselecție

 • 10 Octombrie 2013 Anunț lansare Bienala de Arhitectură Transilvania
 • 25 Octombrie 2013 Termen limită pentru întrebări
 • 28 Octombrie 2013 Termen limită pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări
 • 08 Noiembrie 2013 ora 23:00 Termen limită pentru înscrierea proiectelor online
 • 9-10 Noiembrie 2013 Jurizarea online și anunțarea finaliștilor

Faza finală

 • 24 Noiembrie 2013 ora 23:00 Termen limită pentru predarea proiectelor
 • 05 Decembrie 2013 Vernisajul expoziției și conferința de presă
 • 06 Decembrie 2013 Jurizarea proiectelor finaliste
 • 07 Decembrie 2013 Gala de premiere
 • 20 Decembrie 2013 Închiderea expoziției - Cluj-Napoca
 • 24 Ianuarie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Zalău
 • 14 Februarie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Oradea
 • 7 Martie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Satu-Mare
 • 28 Martie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Baia-Mare
 • 25 Aprilie 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Bistrița
 • 16 Mai 2014 Vernisaj expoziție itinerantă Alba-Iulia

PARTICIPARE

Sunt invitați să participe la această manifestare expozițională toți membri Filialelor OAR partenere: OAR Transilvania, OAR Bihor, OAR Satu-Mare, OAR Nord-Vest, OAR Alba, inclusiv cei din Diaspora, la una sau mai multe secțiuni, cu una sau mai multe lucrări reprezentative, din țară sau din străinătate. Participarea presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului de arhitectură.

Fiecare autor sau colectiv de autori poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție. Numărul de lucrări prezentate de un autor sau un colectiv la fiecare secțiune este nelimitat.

 

Toate informațiile necesare participării la Premiile BATRA 2011 se găsesc pe site-ul bienalei: http://www.batra.ro.

Întrebările le puteți transmite pe adresa de e-mail a concursului: contact@batra.ro