Concurs de Arhitectură Contemporană în Țara Moților

Consiliul Județean Alba organizează, în perioada iulie-septembrie 2013, o nouă ediție a Concursului de Arhitectură Contemporană în Țara Moților, concurs ce li se adresează arhitecților, urbaniștilor și studenților la arhitectură și urbanism, având ca scop promovarea și protejarea peisajului cultural și a arhitecturii tradiționale din Țara Moților.

Ediția din acest an a concursului este dotată cu premii în valoare totală de 10.700 de lei și se va desfășura pe două secțiuni: pensiune turistică și locuință. Concurenții pot participa atât individual cât și în echipă pentru a realiza proiecte ce vor fi prezentate ca exemple de urmat pentru locuitorii zonei, proiectanți și administrațiile locale.

Proiectele înscrise în concurs vor trebui să utilizeze tehnicile contemporane de construire, dar să aleagă materiale de construcţie ţinând cont de spiritul locului. De asemenea, vor trebui să aducă inovaţie şi sustenabilitate, prin integrarea unor noi materiale şi tehnici de construire.

„Acest concurs face parte din activitățile desfășurate de Consiliul Județean Alba pentru promovarea și protejarea peisajului cultural specific județului Alba. Încercăm, în acest mod, să conștientizăm nu doar populația ci și administrațiile locale și profesioniștii din domeniul arhitecturii și urbanismului asupra necesității de a păstra identitatea acestor locuri, arătând că se poate face dezvoltare și în armonie cu natura și cu tradițiile locale. De aceea, cele mai bune proiecte vor fi selectate și organizate în cadrul unei expoziții itinerante ce va trece apoi pe la toate Primăriile din zona Țării Moților.” – a spus domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

SECȚIUNI:

 • Secțiunea 1 - PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ȚARA MOȚILOR
 • Secțiunea 2 - LOCUINȚĂ ÎN ȚARA MOȚILOR

Concursul este public deschis și se adresează arhitecților/urbaniștilor sau studenților la arhitectură/urbanism.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Lansarea concursului - 15.07.2013
 • Dată limită primire proiecte la sediul C.J.Alba (sau data postei) - 11.09.2013 ora 16:00
 • Data limită a sosirii proiectelor expediate prin poștă - 16.09.2013
 • Deschidere colete, verificare indeplinire cerinte formale, intocmire raport catre juriu - 18.09.2013, ora 10:00
 • Jurizarea proiectelor - 20-21.09.2013
 • Anunț rezultate finale - 27.09.2013

CRITERII DE APRECIERE: 

 • - Folosirea peisajului în conceperea proiectului.
 • - Integrarea intervenției în peisajul existent – Realizarea unei construcții la standarde actuale cu materiale și tehnici actuale și/sau tradiționale;
 • - Exprimarea clară a unei atitudini arhitecturale contemporane prin înscrierea adecvată a soluției în contextul natural;
 • - Opțiunile tipologice făcute - referitoare la volumetrie, mod de organizare a desfășurării activităților, etc.
 • - Buna funcționalitate a pensiunii/locuinței

PREMII:

Pentru fiecare din cele două secțiuni, se vor acorda trei premii și o mențiune, după cum urmează:

 • Premiul I – 4.500 lei
 • Premiul II – 3.000 lei
 • Premiul III – 2.000 lei
 • Mențiune – 1.200 lei

NOTĂ: Sumele cuvenite ca premii menționate mai sus se impozitează conform Codului fiscal în vigoare.

JURIUL:

Juriul este format din membri titulari și supleanți numiți prin Dispoziția Președintelui C.J.Alba nr. 210/2013, după cum urmează:

Membri titulari:

 • Arh. Eugenia Mărginean – Arhitect șef - Consiliul Județean Alba
 • Arh. Liviu Ianăși – Vicepreședinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România
 • Arh. Stelian Fleschin– Președinte Uniunea Arhitecților Alba
 • Arh. Ioan Străjan - Vicepreședinte Uniunea Arhitecților Alba
 • Arh. Andrei Luncan– Conf. Facultatea de Constructii și Arhitectură Oradea

Membri supleanți:

 • Arh. Voichița Coman– Consilier superior - Consiliul Județean Alba
 • Arh. Hedwiga Călin - Arhitect șef – Primăria Municipiului Alba – Iulia

Documentația de concurs se poate descărca de pe site-ul Consiliului Județean Alba www.cjalba.ro – secțiunea ”Informații publice”
Predarea proiectelor se va face direct sau prin poștă, până la data de 11.09.2013 ora 16, la sediul Consiliului Judetean Alba, Piata Ion I. C. Bratianu nr. 1, cod poștal. 510118 tel. 0258-813380, 0258-813382, fax. 0258-813325

Persoana de contact : dna arh. Eugenia Mărginean , tel. 0258-813380, int. 1032