Lansare concurs de soluții Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR

Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România din Str. Academiei 18‐20 nu mai poate asigura o funcţionare optimă pentru arhitecţii Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013) şi nici pentru relaţia sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis, în reuniunea din 16 aprilie 2013, achiziţionarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin lucrări de consolidare şi reamenajare să asigure atât spaţii adecvate serviciilor Filialei, cât şi reprezentativitate organizaţiei în raport cu instituţiile statului şi cu publicul capitalei.

 

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluţie cât mai adecvată de amenajare a imobilului din str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei OAR o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncţionalizare a imobilului se solicită ca o cerinţă esenţială şi soluţia tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind libertatea de exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor filialei.

Concursul de soluții este iniţiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca o competiţie deschisă, accesibilă arhitecţilor membri ai OAR, într-o singură fază şi în limba română.

 

PREMII:

 • premiul I: 4000 Euro
 • premiul II: 2500 Euro
 • premiul III: 1500 Euro
 • două menţiuni: 500 Euro fiecare

 

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • 1. arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinteOAR
 • 2. prof. dr. arh.  ZenoBogdănescu, rectorul UAUIM
 • 3. ing. Dorin Lazăr
 • 4. conf. dr. arh. Dan Marin, FTB ‐ OAR
 • 5.prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB ‐ OAR
 • 6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR
 • 7. arh. Liviu Zăgan

Membri supleanți:

 • 1. conf. dr. arh. Marius Marcu‐Lapadat, decanul Facultății de Arhitectură de Interior, UAUIM;
 • 2. ing. Ioan Sora.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

 • lansarea concursului - 07.01.2014
 • vizită organizată la amplasamentul de concurs, între orele 10‐14, - 17.01.2014, ora 10.00
 • date acces liber (vizită neorganizată) în amplasament, între orele 10‐14, - 24-25.01.2014
 • data limită a primirii întrebărilor concurenților (o rundă) - 18.02.2014
 • data limită de comunicare şi publicare a răspunsurilor la întrebări (o rundă) - 24.02.2014
 • data limită de înscriere în concurs - 14.03.2014
 • data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau predarea la curier/poştă (data curierului/poştei) - 20.03.2014, ora 16.00
 • data şi ora deschiderii coletelor (comisia tehnică) - 25.03.2014
 • jurizarea proiectelor - 28‐30.03.2014
 • anunțarea rezultatelor jurizării - 31.03.2014
 • termen depunere contestații - 03.04.2014
 • termen soluționare contestații - 07.04.2014
 • expoziția publică, festivitatea de premiere*, închiderea expoziției - 01.04‐20.04.2014

* Festivitatea de premiere se va programa după soluționarea contestațiilor. Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm descărcaţi fişierul de mai jos.