Lansarea concursului pentru amenajarea malului Crișului Repede din Oradea

Primăria Municipiului Oradea în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) - filiala Bihor organizează concurs de proiecte cu scopul selectării celor mai bune propuneri pentru modernizarea şi reabilitarea zonei centrale a municipiului Oradea, pe tronsonul adiacent malului Crişului Repede, cuprins între străzile P-ţa Ferdinand, str. Emilian Mircea Chitul şi zonele de spaţiu verde adiacente acestuia.

 

Concursul de soluţii este deschis într-o singură fază care conduce la atribuirea contractului de proiectare, fără organizarea altei proceduri, şi urmăreşte rezolvarea următoarelor deziderate:

1. reconsiderarea ariei respective ca funcţie majoră în componenţa zonei centrale a municipiului, ţinând cont de exigenţele contemporane;

2. fluidizarea traficului lent - pietoni şi biciclişti - în vederea accesului facil la zona de promenadă;

3. evidenţierea rolului de promenadă de mare atractivitate, pe tronsonul străzii Emilian Mircea Chitul, delimitat de intersecţia cu Piaţa Ferdinand si Str. Ady Endre

4. reamenajarea acestui spaţiu public atât la nivelul solului, cât şi la nivelul fronturilor. Se vor promova funcţiuni adecvate centrului municipiului - de alimentaţie publică şi agrement - şi se vor propune, unde este cazul, unele intervenţii, cu precizarea etapelor de realizare;

5. mobilierul urban, spaţiile verzi, platformele de odihnă, ambianţa generală vor avea în vedere exigenţele contemporane, având prioritară preocuparea pentru definirea unei identităţi a locului;

6. potenţarea şi punerea în valoare a caracteristicilor arhitecturale ale zonei;

În urma concursului de soluţii, proiectul declarat câştigător al concursului de soluţii va fi asumat ca şi realizare de către participanţii la licitaţia publică pentru concesionarea/închirierea terenului, domeniul municipiului Oradea, în vederea realizării unităţii de alimentaţie publică.

De asemenea, promotorul, în calitate de autoritate contractantă, poate contracta cu câştigătorul concursului următoarele etape de proiectare pentru reamenajarea scuarului, domeniu public cuprins între str. Emilian Mircea Chitul, str. Ady Endre şi Piaţa Ferdinand, ce va fi finanţată din fonduri publice sau atrase de municipiul Oradea.

Înscrierea la concurs se poate face în perioada 20 august - 05 septembrie 2013. Detalii suplimentare se pot obţine de la secretariatul concursului, persoana de contact d-na Maria Puican tel. 0722-112 282 şi prin Ordinul Arhitecţilor din România - filiala Bihor, persoana de contact d-na Angela Lupşea tel. 0788-363482.

Documentele concursului se pot descărca aici.