Misiune de lucru Europa Nostra dedicata sitului Roșia Montană

Programul 7 Most Endangered - Cele mai periclitate 7 monumente şi situri ale Europei
Misiune de lucru | 19 - 20 noiembrie 2013 | Bucureşti

Misiunea de lucru a Europa Nostra dedicată sitului Roşia Montană, în cadrul programului 7 Most Endangered - Cele mai periclitate 7 monumente şi situri ale Europei, se va desfăşura în zilele de 19 şi 20 noiembrie 2013. Vor participa reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor a căror activitate a fost angajată în ultimii ani în direcţia salvării sitului Roşia Montană şi a identificării de soluţii pentru dezvoltarea durabilă a zonei, pornind de la patrimoniul său natural şi cultural bogat înţeles ca resursă inepuizabilă. Aşteptăm de asemenea participarea autorităţilor statului.

Programul misiunii

Marţi, 19 noiembrie

  • 18.00 - 19.30: întâlnire de lucru [Europa Nostra  - Academia Română - ProPatrimonio - ARA - ICOMOS România - OAR - Alburnus Maior] la Muzeul Stork, Fundaţia Casa Stork [str. Vasile Alecsandri nr. 16, Bucureşti]
  • 19.30: vernisaj - Roşia Montană 360˚, expoziţie dedicată acţiunilor de documentare şi salvare a patrimoniului de la Roşia Montană, organizată de ARA şi Alburnus Maior

Miercuri, 20 noiembrie

  • 10:00-12:00 : sesiune ştiinţifică 7 Most Endangered Monuments and Sites. Roşia Montană în Aula Academiei Române [Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti],
  • 12.00-13.00 : întrebări şi răspunsuri

 

Misiunea de evaluare în România

Misiunea are ca scop identificarea celor mai potrivite căi şi mijloace pentru salvarea şi punerea în valoare a peisajului cultural minier Roşia Montană. Misiunea are ca fundament un lung şir de acţiuni întreprinse de Europa Nostra pentru sensibilizarea autorităţilor române şi europene, dar şi a publicului în privinţa valorii patrimoniului de la Roşia Montană şi a pericolului de a pierde acest patrimoniu dacă proiectul minier propus la Roşia Montană ar fi pus în aplicare.

Discuţiile vor urmări stabilirea unei strategii şi a unui plan de acţiuni precise, precum şi a partenerilor responsabili pentru aceste acţiuni.
Strategia şi planul de acţiuni vor fi definitivate în cursul lunii noiembrie şi vor fi comunicate la Conferinţa privind politica europeană în domeniul patrimoniului „Cultural Heritage Counts for Europe, Europe Counts for Cultural Heritage”, organizată de Europa Nostra la Bruxelles în  data de 5 decembrie.

Programul 7 Most Endangered

În ianuarie 2013 Europa Nostra a lansat un nou program de salvare a patrimoniului periclitat al Europei intitulat „7 Most Endangered”. Programul se desfăşoară în parteneriat cu Institutul Băncii Europene de Investiţii, Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi urmăreşte identificarea de soluţii practice şi resurse pentru salvarea monumentelor şi siturilor vizate. Procesul de selecţie s-a desfăşurat în două etape - preselecţia, în urma căreia au fost reţinute 14 monumente şi situri, şi selecţia finală, în urma căreia au fost desemnate cele 7 cele mai periclitate monumente ale Europei. Lista celor 7 monumente şi situri a fost anunţată în 12 iunie la Atena, în prezenţa Comisarului european pentru cultură, doamna Androulla Vassiliou.

Lista celor 7 monumente şi situri înscrise în program:

Sursa foto.