Prezentare, dezbatere și lansare de carte 2793 GRĂDINA CU VISE / BASTIONUL THERESIA

Miercuri, 3 decemprie 2014 | ora 18.30 | Mănăstirea Franciscană, Cluj (Str. Victor Deleu nr. 2-4).

2793 de zile.

Volumul de faţă deschide sipetul în care au fost depozitate informaţii şi date nepublicate despre intervenţia asupra Bastionului Theresia, în perioada 2003-2011 pe parcursul celor 2793 de zile.

În imaginarul colectiv Bastionul Theresia este perceput ca un spaţiu important al Timişoarei, într-o strânsă legătură cu influenţa austriacă asupra arhitecturii oraşului şi implicit, asupra istoriei acestuia, cu atât mai mult cu cât este ultima parte din sistemul de apărare Vauban, format din nouă astfel de bastioane, definitivate ca mecanism de apărare în jurul anilor 1730. Lipsa informaţiilor referitoare la intervenţiile asupra monumentului din anii 1969-1970 a fost determinantul fundamental şi, evident, acesta a dus la cercetări amănunţite asupra intervenţiilor respective – atât a celor structurale, cât şi de suprafaţă. Documentarea minimă asupra a ceea ce s-a realizat în aceşti opt ani, din faza de proiect până în cea de execuţie (chiar dacă nu au fost finalizate toate lucrările), este un alt aspect important al demersului de publicare a acestui volum. Câteva poziţii critice vor sublinia, poate, eventuala îmbunătăţire a apropierii faţă de monumente în particular. Nu în ultimul rând, prezentarea adesea eronată în mass media locale sau folosirea în mod neadecvat a spaţiilor publice a determinat echipa de proiect să aştearnă aceste câteva repere între copertele de hârtie manuală... Majoritatea materialelor prezentate au fost preluate, pentru autenticitate, direct din fazele de proiect înaintate autorităţilor. Notiţe, înscrisuri, schiţe scanate sau fotografii de pe şantier vor introduce cititorul în universul aparent abstract şi complicat al demersului. Textele realizate de participanţii la proiect au fost inserate în asociaţie cu seturi de imagini, schiţe şi analize efectuate în diverse etape. Cu alte cuvinte, lucrarea îşi propune să fie una practică, de prezentare a unei cronici a fazelor prin care a trecut proiectul, adică, într-un fel, o biografie a sa. Volumul îşi doreşte, de asemenea, să sublinieze importanţa multidisciplinarităţii într-un domeniu în care întotdeauna vom avea multe de învăţat.

Amfitrion: Daniela Maier

Invitați: Adriana Măgeruțan, Rudolf Poledna, Eugen Pănescu

Mulțumiri pentru organizare: OAR Transilvania și Scena Urbana.

FB event.