Curţile fortificate de la Băjeşti readuse la strălucirea originală cu ajutorul materialelor Tassullo

Unul dintre cele mai importante complexe monumentale din România – ansamblul curţilor fortificate „Mareş Băjescu” şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – au avut şansa să renască datorită unui proiect amplu de restaurare care a redat circuitului turistic o comoară a culturii româneşti. Pentru lucrările de reabilitare au fost folosite materiale performante, de ultima generaţie, echipa de restaurare selecţionând produsele Tassullo ca fiind cele mai potrivite exigenţelor impuse.

La nici 25 de kilometri de Piteşti se află satul Băjeşti. Aici a fost construit în secolul al XVII-lea un ansamblu de arhitectură civilă şi religioasă care includea, pe lângă biserica Adormirea Maicii Domnului, casele boiereşti cu pivniţe, curţi şi gârlici. Incinta era delimitată de ziduri de cărămidă şi piatră de râu, întărite cu turnuri de colţ. Întregul complex a fost construit de boierul Mareş Băjescu, Ban al Craiovei şi una dintre figurile proeminente ale Ţării Româneşti din acea perioadă. Datarea monumentului este controversată, însă majoritatea surselor o plasează între anii 1648-1662, în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popeşti.

După trei secole, întregul ansamblu se afla într-o stare avansată de degradare. Cauza pricipală o constituia umiditatea de capilaritate şi apele pluviale, însă nu poate fi ignorat nici factorul uman, prin intervenţie directă sau nepăsare. Din întregul complex s-au mai păstrat biserica, zidurile de incintă, turnurile şi o parte din beciurile casei boiereşti.

Când preotul Constantin Marinescu a devenit paroh la biserica Adormirea Maicii Domnului a găsit ziduri distruse, acoperite de vegetaţie şi pictura murală din interiorul bisericii abia vizibilă, acoperită cu straturi succesive de murdărie şi igrasie. Născut chiar în satul Băjeşti, parohul a decis ca misiunea lui să fie salvarea monumentului. În scurt timp a reuşit demersurile pentru obţinerea din partea Ministerului Culturii şi Cultelor a finanţării necesare. Peste 3 milioane de lei au fost alocaţi pentru realizarea lucrărilor de refacere şi consolidare a picturii murale, bisericii, zidurilor de incintă şi celor două turnuri, conform proiectului de restaurare al arh. Constanţa Carp.

Într-o primă etapă a fost refăcută pictura murală. Desenul original îi aparţine lui Tudoran Zugravul şi a fost realizat în anul 1666 în stil bizantin. Acesta este caracterizat, “prin tendinţa de laicizare şi prin vădita portretizare a personajelor din tabloul votiv. De asemenea, prezintă primul portret de meşter ce apare în pictura din Ţara Românească” (Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală Românească). Pictura include portrete ale lui Mihai Viteazul, Mareş Băjescu şi familia, un zodiac şi o horă tradiţională românească. Restaurarea a fost opera echipei profesorului Viorel Grimalschi şi s-a realizat între anii 1990 şi 2000. Tot în acestă perioadă a fost restaurată şi biserica Adrmirea Maicii Domnului. Clădirea beneficiază în prezent de instalaţie de încălzire centrală, iar igrasia a fost stopată.

Din 2008 şi pînă în 2012 s-a realizat restaurarea şi consolidarea ruinelor curţilor fortificate ale complexului, mai precis zidul de incintă al bisericii şi ale curţii boiereşti, cu cele două turnuri – cel pătrat de pe latura sud-estică şi cel rotund de la nord-est.

Conform şefului de şantier, restaurator Sorin Pîrvulescu, „zidurile au fost executate din bolovani de râu în casete de cărămidă, specifice edificiilor din sec. XVII-XVIII. Zidăria este foarte îngrijit lucrată: bolovan de râu încadrat pe patru laturi de câte o cărămidă aşezată pe muchie, iar casetele dispuse în şiruri orizontale sunt separate între ele prin rânduri de una sau două cărămizi. Mortarul folosit la fundaţii este de foarte bună calitate, fapt care a constribuit la menţinerea zidurilor sub formă de ruină, deşi acestea au fost supuse intemperiilor şi degradărilor accidentale”.

În cazul restaurării, a fost necesară folosirea de materiele compatibile cu cele originale, pe bază de var, care să poată fi texturate diferit pentru a face diferenţa dintre original şi adaos şi să aibă un grad de hidraulicitate ridicat pentru o rezistenţă sporită la umiditate, la ciclurile îngheţ-dezgheţ şi nu în ultimul rând să fie uşor de pus în operă.

Pentru păstrarea aspectului original, compania Tassullo a propus, varul hidraulic natural Fenix NHL5, mortarul gata preparat T30V şi sistemul anti-igrasie TLAST -100, alături de masele de şpaclu TA01 şi TA02.

Fenix NHL5 este un var hidraulic natural cu conţinut redus de săruri hidrosolubile adecvat pentru prepararea mortarelor de zidărie sau de tencuială cu permeabilitate mare la vapori şi rezistenţă la sulfaţi. Culoarea specifică a produsului permite intervenţia pe clădirile istorice reducând impactul cromatic între materialul nou şi cel existent. Este astfel posibilă reproducerea efectelor cromatice şi estetice prin utilizarea agregatelor locale, a pigmenţilor sau a pământurilor colorate. Fenix NHL5 este folosit şi în componenţa mortarului Nuraghe Speciale, utilizat în prezent la restaurarea Pieţei San Pietro din Vatican.

Mortarul T30V este caracterizat prin rezistenţa mecanică ridicată, conţinutul redus de săruri hidrosolubile şi retragere controlată. Este recomandat în special la intervenţiile de restaurare şi însănătoşire.

TLAST-100 reprezintă un ciclu dezumidificant macroporos recomandat la însănătoşirea oricărui tip de zidărie, nouă sau veche, cu probleme de umezeală şi săruri minerale. Produsele seriei TLAST prezintă calităţi deosebite de absorţie capilară a apei şi nu au reacţii chimice în contactul cu sărurile. Sistemul TLAST-100 este format dintr-un amorsaj mineral special, o tencuială macroporoasă, o tencuială fină specială, un finisaj mineral şi o soluţie împotriva sărurilor.

Mai multe informații găsiţi pe: www.tassullo.com