Amenajarea Falezei Mureşului pe Toată Lungimea Intravilanului Municipiului Arad


30.09.2011
Tipul proiectului: concurs
Autor: ARS LONGA
Localitate: Arad
Echipa de proiectare: Diana TALOȘ, Flaminiu TALOȘ, Sztahura Mark, Adelina Boloţ, Ioana Curelariu
Anul proiectării: 2011
Suprafața desfășurată: 76 ha

Am schimbat culoarul Mureșului într-o coloana vertebrală  a orașului, care  articulează cele două entități urbane riverane, separate până acum de no man's land-ul dintre diguri și "reprogramează" existentul, în criză identitară.

Proiectul reia un trecut nautic: navigația pe Mureș,  propusă și de P.A.T.N. Aradul poate deveni un oraș-port pe o rută incepînd de la Alba Iulia până la Szeged și mai departe cu un transport nautic ușor, ecologic, ieftin și extraordinar. Astfel, orașul  marginal devine un centru comercial pe Valea Mureșului.
Transversal, malurile au fost legate prin vecinăți aflate în complementaritate sau chiar competitivitate. Acestea se leagă într-un continuu formal, au puncte de întâlnire peste râu sau comunică puternic ca forme vizuale.

Continuitatea căilor de circulație în lungul Mureșului (parcurse multimodal), asigură legătura longitudinală. Ele leagă comunitățile existente de râu, peste diguri, prin piețe, scuaruri, estacade și debarcadere. O parte importantă din traficul public se mută pe râu prin realizarea unei rețele de ferry. Traseele cu potențial turistic dintre Centrul orașului, Rezervația naturală din Lunca Mureșului și restul Văii Muresului se fac pe râu. Din oraș de tranzit, Aradul devine o destinație, loc de divertisment nautic în contextul cultural regional.

Aradul  iși poate revendica importanța europeană pe piața transportului urban găzduind conferințe și expoziții pe această temă. Tradiția existentă se poate îmbogății cu cea noua, nautică.