Componența Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a secțiunilor de specialitate

Miercuri, 7 martie 2012, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a aprobat componența Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a Biroului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Secțiunilor de specialitete ale acesteia li Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice, după cum urmează:

COMISIEI NAŢIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE

Preşedinte: arh.  Aurel Ioan BOTEZ

Vicepreşedinţi:

 • arh.  Virgiliu  POLIZU
 • arh.  Jozsef  KOVÁCS
 • arh.  Liviu IANĂŞI
 • ist.art. Corina POPA

Membri:

 • arh. Ileana TUREANU
 • arh. Géza KERESZTES
 • arh. Vasile MITREA
 • arh. Gheorghe PĂTRAŞCU
 • rest. Oliviu BOLDURA
 • ing. Bálint SZABÓ
 • arh. Ildikó  MITRU
 • arh. Zeno Karl PINTER
 • acad. Marius PORUMB
 • arh. Gheorghe SION
 • arh. Niels AUNER
 • arh. Anca DERER
 • arh. Constanţa CARP
 • arh. Anca GINAVAR
 • arh. Sanda IGNAT
 • arh. Doina BUBULETE

 

COMPONENŢA BIROULUI COMISIEI NAŢIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE

Preşedinte: arh. Aurel Ioan BOTEZ

Vicepreşedinţi:

 • arh.  Virgiliu POLIZU
 • arh.  Jozsef  KOVÁCS
 • arh.  Liviu IANĂŞI
 • ist. art. Corina POPA

Membri invitaţi: …………………………………………

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor

       

COMPONENŢA SECŢIUNII  TEHNICE DE ARHITECTURĂ  ŞI INGINERIE

Preşedinte: arh. Virgiliu POLIZU

Membri de drept:

 • ing. Bálint SZABÓ
 • arh. Sanda IGNAT  

Membri cooptaţi:

 • arh. Zoltán MÁTHÉ
 • arh. Ion BUCUR
 • arh. Șerban STURDZA
 • ing. Mircea  MIRONESCU
 • arh. Anca BRĂTULEANU
 • ing. Dorottya MAKAY

Membri invitaţi: ………………………………………………

Secretar: arh. Daniela ENESCU

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMPONENŢA SECŢIUNII  DE COMPONENTE ARTISTICE

Preşedinte: ist.art. Corina POPA

Membru de drept: rest. Oliviu BOLDURA

Membri cooptaţi:

 • rest. Elena MURARIU
 • rest. Teo MUREŞAN
 • rest. Ferenc MIHÁLY
 • chimist Ion ISTUDOR
 • rest. Ion CHIRIAC
 • rest. Pia Ştefania STINGHE
 • rest. Carmen SOLOMONEA

Membri invitaţi:  .........................................................

Secretar: rest.  Oana GOREA                                      

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMPONENŢA SECŢIUNII  DE  EVIDENŢĂ 

Preşedinte: arh. Jozsef  KOVÁCS

Membru de drept: arh. Gheorghe SION

Membri:

 • ing. Mircea CRIŞAN
 • arh. Tamás EMŐDI
 • ist. art. Tereza SINIGALIA
 • ist. Daniela MIHAI
 • ist. art. Ana BÂRCĂ
 • ing. Árpád FURU
 • ist. art. Paula POPOIU

Membri invitaţi: …………………………………………

Secretar:  ing.  Dan NIŢĂ

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMPONENŢA SECŢIUNII  DE URBANISM ŞI ZONE PROTEJATE

Preşedinte: arh. Liviu IANĂŞI

Membri de drept:

 • arh. Ileana  TUREANU
 • arh. Géza KERESZTES
 • arh. Vasile MITREA
 • arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

Membri cooptaţi:

 • arh. Nicolae LASCU
 • arh. Alexandru SANDU
 • arh. Bogdan BOGOESCU
 • arh. Cătălin  SÂRBU        

Membri invitaţi: ………………………………………

Secretar: arh. Irina Dafina COSMĂNESCU

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 1 - Cuprinde judeţele: Iași, Suceava, Botoșani, Neamț

Sediul: D.J.C.P.N. IAŞI

Preşedinte: arh. Ileana TUREANU 

Vicepreşedinte: arh. Constantin GORCEA

Membri:

 • ing. Ionel  GOSAV
 • arh. Daniel VIŞAN
 • arhg. Adriana MOGLAN
 • arh. șef al județului Suceava
 • arh. șef al județului Botoșani
 • arh. șef al județului Neamț
 • arh. șef al județului Iași

Membri invitaţi: …………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. IAŞI

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 2 - Cuprinde judeţele: Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi

Sediul: D.J.C.P.N. BACĂU

Preşedinte: rest. Oliviu BOLDURA 

Vicepreşedinte: arh. Cristian RÂNJA

Membri:

 • ing. Mihai BIRO
 • arh. Roxana Maria GHEORGHIU
 • arhg. Adrian ADAMESCU
 • arh. șef al județului Bacău
 • arh. șef al județului Vaslui
 • arh. șef al județului Vrancea
 • arh. șef al județului Galați

Membri invitaţi: ………………………………………………………….

Secretariat: D.J.C.P.N. BACĂU  

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.
  

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 3 - Cuprinde judeţele: Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi

Sediul:  D.J.C.P.N.  CONSTANŢA

Preşedinte:  1. arh. Gheorghe SION

Vicepreşedinte: 2. argh. Florin TOPOLEANU

Membri:

 • arh. Alinta ISACOV
 • ing. Radu COŢOFANĂ
 • arh. Mioara GĂLĂŢEANU
 • arh. șef al județului Tulcea
 • arh. șef al județului Constanța
 • arh. șef al județului Ialomița
 • arh. șef al județului Călărași     

Membri invitaţi: ………………………………………………………..  

Secretariat: D.J.C.P.N. CONSTANŢA

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.
              

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 4 - Cuprinde judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila

Sediul: D.J.C.P.N. Prahova

Preşedinte: arh. Vasile MITREA

Vicepreşedinte: 2. arh. Dan NIŢESCU

Membri:

 • ing. Zoltan ŞANDOR
 • arhg. Ovidiu CÎRSTINA
 • arh. Călin HOINĂRESCU
 • arh. șef al județului Dâmbovița
 • arh. șef al județului Prahova
 • arh. șef al județului Buzău
 • arh. șef al județului Brăila

Membri invitaţi: …………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. PRAHOVA 

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 5 - Cuprinde judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman

Sediul: D.J.C.P.N. VÂLCEA

Preşedinte: arh. Anca  DERER

Vicepreşedinte: arh. Alexandru MULŢESCU

Membri:

 • arhg. Dragoș MĂNDESCU
 • arh. Severică MITRACHE
 • ing. Ion STĂTICĂ
 • arh. șef al județului Vâlcea
 • arh. șef al județului Argeș
 • arh. șef al județului Olt
 • arh. șef al județului Teleorman

Membri invitaţi: ………………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. VÂLCEA 

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE
N
r. 6 - Cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi

Sediul: D.J.C.P.N. DOLJ

Preşedinte: arh. Doina BUBULETE

Vicepreşedinte: arh. Iulian  CĂMUI

Membri:

 • arh. Radu IONESCU
 • arh. Liviu PIGULEA
 • arhg. Dorel BONDOC
 • arh. Victor GOLFIŢĂ
 • arh. șef al județului Dolj
 • arh. șef al județului Gorj
 • arh. șef al județului Mehedinți  

Membri invitaţi: ……………………………………………………………

Secretariat   :  D.J.C.P.N.  DOLJ                           

Notă : membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 7 - Cuprinde judeţele: Timiş, Arad, Caraş Severin, Hunedoara

Sediul: D.J.C.P.N. TIMIŞ

Preşedinte: arh. Ildiko MITRU

Vicepreşedinte: arhg. Adriana PESCARU

Membri:

 • ing. Alexandru BOTICI
 • arh. Liliana HAVASI
 • arh. Ana-Maria POP
 • arh. șef al județului Timiș
 • arh. șef al județului Arad
 • arh. șef al județului Caraș-Severin
 • arh. șef al județului Hunedoara

Membri invitaţi: ………………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. TIMIŞ

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr. 8 - Cuprinde judeţele: Bihor, Cluj, Sălaj

Sediul: D.J.C.P.N. CLUJ

Preşedinte: arh. Sanda IGNAT

Vicepreşedinte: arh. Adrian BORDA

Membri:

 • arh. Tamás EMŐDI
 • ing. Imola KIRIZSÁN
 • arhg. Sorin COCIŞ
 • arh. Arnold MACALIK
 • arh. șef al județului Cluj
 • arh. șef al județului Bihor
 • arh. șef al județului Sălaj

Membri invitaţi: …………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. CLUJ   

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 9
Cuprinde judeţele: Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare

Sediul: D.J.C.P.N. MARAMUREŞ

Preşedinte: arh. Niels AUNER  

Vicepreşedinte: ing. Dorottya MAKAY

Membri:

 • arh. Anamaria HALÁSZ
 • arh. Oksana FLORESCU
 • arhg. Corneliu GAIU
 • ing. Mircea DRĂGAN
 • arh. șef al județului Bistriţa-Năsăud
 • arh. șef al județului Maramureş
 • arh. șef al județului Satu Mare

Membri invitaţi: ………………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. MARAMUREŞ 

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 10
Cuprinde judeţele: Alba, Mureş, Sibiu

Sediul: D.J.C.P.N. SIBIU

Preşedinte: arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

Vicepreşedinte: arh. Liviu GLIGOR

Membri:

 • arh. Petru Alexandru GHEORGHIU
 • ing. Ildiko KIRIZSÁN
 • arh. Gabriella OLASZ
 • arhg. Constantin INEL
 • arh. șef al județului Alba
 • arh. șef al județului Sibiu
 • arh. șef al județului Mureș

Membri invitaţi: ………………………………………………………  

Secretariat: D.J.C.P.N. SIBIU 

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 11
Cuprinde judeţele: Braşov, Covasna, Harghita

Sediul: D.J.C.P.N. BRAŞOV

Preşedinte: arh. Géza KERESZTES

Vicepreşedinte: arhg. Daniela MARCU ISTRATE

Membri:

 • arh. Zsolt TÖVISSI
 • arh. Márta FEKETE
 • ing. Csaba BODOR
 • arh. Mărgărit CHELBEA
 • arh. șef al județului Covasna
 • arh. șef al județului Harghita
 • arh. șef al județului Brașov

Membri invitaţi: …………………………………………………………

Secretariat: D.J.C.P.N. BRAŞOV

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 12
Cuprinde judeţele: Bucureşti, Ilfov, Giurgiu

Sediul: D.C.P.N a Municipiului BUCUREŞTI

Preşedinte: arh. Constanța CARP

Vicepreşedinte: arh. Ileana TUREANU

Membri:

 • ing. Șerban MEDIAN
 • arh. Ruxandra NEMŢEANU
 • arhg. Raluca IOSIPESCU
 • arh. Dan MARIN
 • arh. șef al municipiului București
 • arh. șef al județului Ilfov
 • arh. șef al județului Giurgiu

Membri invitaţi: …………………………………………………………

Secretariat:  D.C.P.N  a  Municipiului  BUCUREŞTI 

Notă: membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.