The Acme Manifesto


23.05.2012
Numele complet al proiectului: The Acme Manifesto - Concursul Europan 10
Tipul proiectului: concurs
Autor: SHIFT A+U
Localitate: Viena (Austria)
Echipa de proiectare: Shift architecture urbanism in colaborare cu Point Supreme, Atena, Grecia - Oana RADES, Konstantinos PANTAZIS, Marianna RENTZOU, Beth Hughes, Danai ATHANASOPOULOU
Anul proiectării: 2010

Acest proiect strânge laolaltă informațiile colective despre locuire, fuzionându-le într-un neverosimil de bogat întreg. Aglomerarea tipologiilor garantează că diferențele vor fi expuse și nutrite. Coexistența și interconectarea deliberată a tipurilor determină interacțiune și favorizează crearea unei comunități. Diversitatea tipurilor asigură că vor fi întrunite nevoile tuturor locatarilor prospectivi, cu flexibilitatea de a continua să le întrunească nevoile pe parcursul vieții și pe viitor.

Diferitele tipologii sunt îmbinate într-o formă specifică ce răspunde sitului și contextului său, reflectând poziția sitului la intersecția condițiilor celor 8 insule înconjurătoare. Întrucât ambianța adiacentă se schimbă de la industrial la mici petece de locuințe, propunerea se transformă de la o tipologie la alta în funcție de scală, masă, înălțime și spațiu deschis. În vreme ce tipologiile alocate sunt universale, implementarea lor în cadrul proiectului este una specifică și reprezintă un răspuns direct la sit. Propunerea înfățișează 5 tipologii principale și câteva tipologii hibride ce apar în punctele de tranziție. Tipologiile converg în 4 nuclee publice care creează epicentre de activitate ce găzduiesc toate utilizările publice și comune. La nivelul intermediar al complexului toate tipologiile sunt unificate printr-o traiectorie continuă de circulație.