Hotel Reghina Blue


29.04.2011
Tipul proiectului: proiect executat
Autor: ANDREESCU&GAIVORONSCHI
Localitate: Timișoara
Echipa de proiectare: Ioan ANDREESCU, Dan MUNTEAN, Oana SARBU, Marius HARTA
Proiectant structură: Ing V. GIONCU, ing M. MOSOARCA
Proiectant instalații: Ing Stefan DUNA
Suprafața desfășurată: 4500 mp
Valoarea investiției: 600 euro / mp
Fotograf: Ovidiu MICSA, Radu Octavian TOPAI

Câteva consideraţii privind negocierea hotelului Reghina Blue

Despre arhitectura „încăpătoare”

Una dintre priorităţile noastre în ultimii ani, a fost reducerea – pe cât posibil – a „ excesului de arhitectură”.
Credem că arhitectură îndeplineşte câteva funcţiuni esenţiale: delimitează, conţine, deschide, concentrează, oferă. Nu credem de loc că arhitectura este conţinutul, substanţa, prezenţa…
Hotelul albastru aşezat printre grădini, îmbrăcat în sticlă şi discrete linii geometrice încearcă să fie cât mai puţin prezent, să ocupe cât mai puţin teren, să ofere un fundal şi nu un conţinut.

Despre elemente…

Oricât de puţin plauzibil ar părea arhitecţilor, elementele universale nu sunt: inoxul, gresia, ghips-cartonul, etc.
Elementele sunt: apa, aerul, focul şi pământul, de când e lumea.
Unul dintre rolurile arhitecturii este să-şi pună recipientul în relaţie cu elementele. Realizarea acestei conexiuni aparţine utilizatorului.
Hotelul Reghina Blue negociază cu aerul: este albastru, diafan, transparent, translucid şi penetrat de curenţii de aer. Reflectă, refractă, străluceşte, priveşte şi există în aer.
Apa este prezentă, la rândul său, peste tot: în curtea interioară, în bazinul peştilor, în piscina înconjurată de suprafeţe de lemn, în picăturile condensate pe copertinele de sticlă.
Pământul, rocile, vegetaţia, lemnul - ca fuziune a elementelor- sunt şi ele prezente, gata să contrabalanseze disoluţia în aerul albastru...
Focul este prezent în chiar inima casei: luminatorul vertical care penetrează corpul principal este alcătuit din microprisme „Fresnel” care condensează lumina solară în formă concentrată .
Orele zilei şi variaţia focului ceresc sunt amplificate în interiorul casei, un mod de a simţi pulsaţia continuă a universului.

Despre variabilitatea lucrurilor

Proiectul, aşa cum a fost încheiat, nu este cel care a fost imaginat iniţial.
De-a lungul îndelungatei sale elaborări, hotelul a crescut: piscina devenit mai mare, a apărut „penthouse-ul”, s-a definit curtea interioară odată cu corpul de conferinţe şi s-a organizat bipolaritatea compoziţiei între cele două ochiuri de apă.
Deschiderea, înţelegerea arhitecturii ca margine, limită şi coajă, în loc de substanţă sau conţinut precum şi realizarea relaţiei elementale a uşurat creşterile casei în mod firesc. 

Despre rapoarte şi proporţii

Transparenţă şi variabilitate, disoluţie şi relaţie elementală; unde este coerenţa?
În strictul sistem modular, care subântinde casa ca o urzeală sau o hârtie milimetrică. Pasul, ritmul, tăietura reglează totul, de la organizarea ansamblului până la coordonarea detaliilor şi elementelor de finisaj.
În libertatea formelor se ascunde ordinea precisă a geometriei, astfel încât putem înţelege şi ultima caracteristică a casei:

Calitatea finisării

Toate detaliile, materialele, prezenţele şi absenţele sunt create pentru a susţine, suporta şi adăposti activităţile utilizatorilor şi nu invers.
Calitatea materialelor şi detaliilor, coordonată prin proporţii şi standarde, susţinută prin relaţia cu elementele este un ingredient al acelui „ambiente” şi „ben essere” atât de dorite de consumator şi nicidecum o impunere, o presiune şi o intruziune a arhitectului.
Câteodată mai multă arhitectură înseamnă de fapt mai puţină. 

Dr. arh. Ioan Andreescu