Clădire de birouri


14.04.2011
Numele complet al proiectului: Etajare şi extindere pentru Clădire de birouri
Tipul proiectului: proiect executat
Autor: 9 OPȚIUNE
Localitate: Baia Mare
Echipa de proiectare: Ildiko MITRU, Ioan Ştefan PASKUCZ, Ionuț Radu FILIP,
Proiectant structură: SC CONCEPT INVEST SRL
Antreprenor general: SC.CIPLEA SRL
Client: SC.CIPLEA SRL
Anul proiectării: 2007
Anul execuției/finalizării: 2008
Suprafața construită: 137 mp
Suprafața desfășurată: 274 mp
Suprafața utilă: 196 mp
Fotograf: Petre MITRU

Amplasamentul obiectivului proiectat se află în perimetrul centrului istoric al municipiului Baia Mare, pe strada Lăcătuş nr.12, în vecinătatea Pieţei Libertaţii. Conform temei de proiectare elaborate de beneficiar, s-a dorit realizarea pe terenul proprietate privată a societăţii comerciale SC CIPLEA SRL din Baia Mare, a obiectivului de investiţie “CLADIRE DE BIROURI SI ATELIER” în vederea creării unor spaţii   în care  să  funcţioneze  cele două societăţi  ale membrilor familiei  Ciplea –  una de execuţie construcţii  şi proiectare structuri, respectiv un atelier de creaţie al fiului proprietarului.

S-a optat pentru o clădire cu o arhitectură de avangardă, dat fiind utilizatorii acesteia, considerând că soluţia de interpretare a istoriei este acceptabilă în  zona în discuţie, neomogenă stilistic, volumetric şi valoric.

În vederea realizării obiectivului conform temei de proiectare, imobilul existent se va extinde până la limita de proprietate estică şi se va etaja cu un nivel. Deasemenea, se propune  realizarea a încă unui corp de clădire (corp B) , construcţie tip bară, amplasată pe latura estică a proprietăţii. Această configuraţie , mai precis renunţarea la front continuu la stradă, permite perceperea unui alt obiectiv, monument istoric – Biserica Reformată – situată pe strada vecină, Podul Viilor.