Vile urbane - Ansamblul Prunilor


17.07.2012
Tipul proiectului: proiect executat
Autor: TEKTUM
Localitate: Cluj-Napoca
Echipa de proiectare: TÓTHFALUSI Gábor, TULOGDY László György,
Proiectant general: SC TEKTUM ARHITECTURĂ & ARTĂ SRL
Proiectant structură: SC TOP PROIECT SRL - Mihai OLTEAN, Adrian TUTAŞ
Alți colaboratori: Oliviu POP, Andreea MUREŞAN, Anikó KIRÁLY
Client: SC IAV-EX SRL
Anul proiectării: 2006
Anul execuției/finalizării: 2009
Suprafața construită: 854 mp
Suprafața desfășurată: 3830 mp
Fotograf: Andrei NEAMŢU

Terenul pe care s-au construit locuinţele colective se află pe una din colinele Clujului, într-o zonă rezidenţială din vecinătatea cartierului studenţesc. Este un teren îngust de-a lungul pantei, cu o cădere de nivel de 13m. Cele trei imobile a câte şase apartamente (maximumul permis prin PUG) au fost construite în aşa fel încât să diminueze imaginea de clădire compactă sau bloc de locuinţe, şi să ofere mai degrabă imaginea unor vile urbane. Acest caracter este pus în evidenţă în primul rând prin crearea unor apartamente personalizate şi diversificate (3, 4 camere şi penthouse-uri), realizarea unor terase la fiecare nivel şi exploatarea panoramei superbe la nivelele superioare.

Impedimentul cel mai mare a fost prezenţa unei conducte generale de apă ce străbate lotul pe diagonală, ceea ce a impus retragerea construcţiilor la o distanţă de 3m de axa conductei. Acest impediment a condus la fragmentarea construcţiilor astfel încât cele trei cladiri, deşi domină vecinătatea şi formează o compoziţie identificabilă ca şi punct de reper al oraşului, nu oferă o imagine agresivă. Pentru a evita izolarea terenului de vecinătăţi, s-a optat pentru folosirea zidurilor de sprijin în defavoarea gardurilor, iar laturile invecinate cu cele doua străzi au fost lăsate libere, cu acces direct şi arbitrar. Parterul fiecărui imobil are acces direct la cota de călcare a terenului (prin urmare fiecare apartament de la parter dispune de o grădină), de unde a rezultat decalarea apartamentelor cu jumătate de nivel – o notă in plus pentru conferirea intimităţii.

Modul de tratare exterioară a volumelor şi limbajul arhitectural este unul regional: arhitecţii au preluat elemente istorice ale arhitecturii urbane clujene şi le-au prelucrat intr-o manieră modernă, folosind materiale tradiţionale. Volumele sunt orientate urmărind curbura străzii Mărginaşe; această dispunere aparent arbitrară este ordonată de axele de simetrie ale tronsoanelor principale dominate de timpane triunghiulare şi culoarea albă a tencuielii. Tronsoanele centrale flancheaza zonele cu terase tencuite in culoare gri, cu nuturi orizontale – motiv reluat şi la tâmplăria ferestrelor generoase. Al treilea finisaj de fatadă este placajul de lemn, adâncit faţa de planul tencuit, astfel jocul de faţade este asigurat nu doar prin alternanţa materialelor, dar şi prin o uşoară retragere/ proiectare a planului de referinţă. Termoizolaţia nu a fost aplicată la faţa exterioară a zidurilor, ci a fost asigurată prin materialul de zidărie şi finisaj sau dispusă între straturile de zidărie.

Lucrul cel mai neobişnuit este panta acoperişului (totuşi, caracteristic zonei, dar mai puţin in mediul urban), care este unul din atuurile cele mai mari ale volumetriei. Această soluţie a permis realizarea unor penthouse-uri cu terase imense la nivelele superioare. Învelitoarea din tablă dublu fălţuită şi balustradele teraselor confecţionate din metal in combinaţie cu lemn de teak formează un contrast plăcut şi controlat. Streşinile sunt prelungite, astfel acoperişurile par să plutească deasupra volumelor.

La interior s-a urmărit ierarhizarea spaţiilor. Fiecare apartament dispune de un living generos cu ferestre mari sau acces direct pe terasă.Uşa livingului este întotdeauna mai înaltă, iar inălţimea interioară liberă depăşeşte 3m. În ciuda faptului ca fiecare apartament este personalizat prin conceptul formal, s-au utilizat detalii tip şi elemente de aceleaşi dimensiuni.

 

 

1 comentariu:

Bogdan
5 Oct 2012 - 08:11 pm

si tocamai cand credeam ca postmodernismul a disparut...