Workshop Green reCreation la Baia Sprie

CONTEXT Baia Sprie

Orașul Baia Sprie este localizat pe centura minieră N-V a județului Maramureș. Comunitățile din punctele ce definesc centura miniera și-au încheiat activitățile de exploatare, astfel au avut loc câteva reconversii importante la nivel structural și profesional,  generându-se astfel câteva puncte turistice importante pentru circuitul
regiunii: Nistru, Chiuzbaia, Șuior, Cavnic, Băiuț etc.

Atelierul vizează câteva rute cheie și diferite puncte importante ce se desfășoară pe fostele trasee tehnologice, fluxurile de legătură ale activităților miniere, acestea brăzdând regiunea aflata între Baia Sprie și Chiuzbaia. Cel mai vechi traseu tehnologic al zonei este un vechi apeduct care lega Chiuzbaia de flotația  orașului Baia Sprie, acum fiind cunoscut ca “Drumul Apei” - transformat în traseu turistic pentru drumeții. Dealul Minei este cea mai vastă zonă studiată și totodată aici se conturează o radiografie a 9 secole de minerit. A treia zonă importantă studiată e  rețeaua de străzi din zona rezidențială a orașului Baia Sprie, care se ramifică la baza Dealului Minei. Elementul catalizator al comunității minerești este “Capela Calvaria” care reprezintă legătura spirituală dintre comunitatea de mineri și Dealul Minei. Aceasta va beneficia de o atenție specială în cadrul proiectului pentru ca este situată la pragul dintre sufletul orașului și exploatările uitate din Dealul Minei.

Atelierul și intervențiile ce vor fi organizate în cadrul lui, au ca scop principal susținerea unor puncte importante și totodată a traseelor ce le leagă, expunând întregul pachet cultural și istoric dobândit prin mineritul de odinioară.

 

PRINCIPII

În contextul contemporan de tranziție dinspre perioada industrială înspre cea informațională, vechiul sistem de formare a urbanismului se dovedește insuficient și rigid. Descentralizarea producției și a consumului, dezvoltarea orașelor pe orizontală, problemele legate de mediu, resurse și economie, dau naștere unor noi metode de a rezolva problemele orașului postindustrial și a zonelor afectate de exploatare. Aceste noi practici preiau elemente din arhitectură, peisagistică, urbanism, inginerie, ecologie, sociologie etc. În ultimii ani ai secolului XX, datorită problemelor economice și de creștere a turismului în cadrul regiunilor postindustriale, se naște nevoia de păstrare a identității transformând fondul arhitectural local într-un produs cultural.

Fondul construit industrial s-a aflat până de curând în pericol de dispariție. Necesitatea ca acesta sa fie păstrat și integrat în contextul contemporan se impune la fel ca în cazul păstrării catedralelor, palatelor și caselor, deoarece ilustrează un moment din istoria noastră de care trebuie sa fim conștienți și pe care trebuie sa ni-l asumăm. Reabilitările industriale nu trebuie să vizeze doar aria pe care are loc procesul industrial ci întreaga comunitate a cărei activități erau strâns legate de el. Această dezvoltare s-a derulat în funcție și împreună cu procesul industrial.

Ce se întâmplă la nivel social și psihologic în cadrul comunității atunci când principala sursa de venit este brusc stopată? Luând în considerare aceste argumente, trebuie să fim conștienți că revitalizarea nu va avea loc fără a lua în calcul o întreagă serie de aspecte socio-economice.

DESFĂȘURARE   - 08-18  August 2013

Workshop-ul de la Baia Sprie se desfășoară în fiecare vară, în prima parte a lunii August. În cadrul primelor ediții a avut loc un studiu al zonei și a comunității, acesta s-a materializat în studii urbanistice și sociologice. Ele au constituit baza de la care au pornit propuneri de intervenție și amenajare a obiectivelor aflate atât pe Dealul Minei cât și în cadrul orașului.

Pe lângă activitățile specifice de explorare a zonei, în cadrul taberei de la Baia Sprie se organizează conferințe pe teme legate de urbanism, peisagistică, arheologie industrială, geologie, strategii de dezvoltare, landart, etc. Alte activități presupun excursii în Maramureșul istoric, acestea având rolul de a familiariza studenții cu dimensiunea culturală a acestei regiuni.

OBIECTIVE

Intrând în contact cu comunitatea într-un mod interactiv vom avea ocazia să cunoaștem meșteri locali și va exista posibilitatea colaborării în cadrul unor proiecte. Prin intermediul unor proiecte mai mici încercăm să resuscităm interesul pentru unele bresle din regiune. Spiritul inventiv si creativ va stabili nivelul de implicare al meșterilor locali in diferite intervenții punctuale.

Pentru acest an ne-am propus construirea unor echipe de strategi care vor aborda teme mai ample ce privesc spațiile publice, străduțe sau mici noduri de comunicare, ce converg in centrul istoric. Va fi cel mai amplu proiect al nostru din aceasta ediție. Activitățile minerești din trecut au lăsat în urmă situri și platforme abandonate care prezintă un potențial real de extrapolare a vieții sociale din zonele centrale. Acestea sunt în momentul de față neglijate și nu există o viziune de integrare intr-un circuit al activităților locale.

Încercăm să fim consecvenți și anul acesta și să ne continuăm munca. Vom alcătui o echipă mai mare care va fi angrenată în atelierul de peisagistică, ce va cuprinde finalizarea pavilionului cu terasă înierbată amenajarea zonei din preajma puțului Francisc și acțiuni de landart.

Toate proiectele până în prezent sunt rezultatul unui proces de analize și studii care au luat naștere în prima ediție din 2009 a inițiativei, iar scopul nostru e de a canaliza  întreaga activitate intr-o strategie clara pe termen lung, soluții fezabile ce pot servi agendei administrației locale în cadrul unui plan integrat.


ÎNSCRIERI

Pentru Înscriere trimiteți un CV și mai selectiv un PORTOFOLIU la adresa workshop.baiasprie@gmail.com 
Data limită pentru înscriere este 23 iulie 2013. Lista cu cei selectați va fi postată pe blogul nostru până pe data de 28 iulie împreuna cu alte detalii.  Masa și cazarea vor fi asigurate pentru cei selectați în prima etapa, care vor achita o taxă de înscriere de 200RON/45EURO.

Cei care nu vor fi selectați în prima etapă pot de asemenea  să participe dacă pot să își achite costurile pentru cazare și masă pe întreaga durată a taberei. Costurile aproximative pot varia între 60 - 110RON, acestea includ cazare și 2 mese pe zi.

Întrebări de interes comun pot fi puse sub formă de comentarii la anunțul taberei de pe blogul nostru sau la adresa: workshop.baiasprie@gmail.com sau pe adresa asociației: nod.platform@gmail.com.