Arhitecţii voluntari

 

Bucureşti

E-mail: alternativahm@gmail.com

 

Membri:

Şerban STURDZA, Alexandru Beldiman, Klaus Birthler, Pierre Bortnowski, Florin Botea, Mariana Celac, Dan Cioclu, Dragoş Constantinescu, Lucian Corduneanu, Nicuşor Dan, Peter Derer, Mirela Duculescu, Maria Duda, Andrei Fuselova, Daniel Horia, Gheorghe Ionică, Mircea Iosif, Crina Manolescu, Raluca Mihalache, Adrian Mihăescu, Raluca Munteanu, Marius Neagoie, Răzvan Oprea, Tudor Popp, Teodora Popescu, Diana Stănciulescu, Ciprian Stoian, Cristina Ştefan, Irina Teodorescu, Carol Toth, Nicolas Triboi, Iulian Ungureanu, Doina Vella, Vlad Vernica

Portofoliu:

Descriere / Credo:

Cine sunt şi ce vor Arhitecţii Voluntari?

Şerban Sturdza

1. Cine sunt?

Grupul Arhitecţii Voluntari s-a format progresiv şi cuprinde în prezent peste treizeci de profesionişti, arhitecţi, urbanişti şi ulterior ingineri de trafic, ingineri structurişti, critici de artă; în viitorul apropiat sociologi.
Ei acoperă toate vârstele, inclusiv studenţi şi tineri absolvenţi.

2. Pentru cine lucrează Arhitecţii Voluntari?

Membrii acestui grup au fiecare locul lor de muncă; unii sunt liber profesionişti, alţii conduc firme de arhitectură, alţii sunt angajaţi în instituţii publice de învăţământ universitar sau fac parte din diverse ONG-uri. În ceea ce priveşte chestiunea regenerării cartierului Berzei-Buzeşti şi a inimii sale localizată împrejurul Halei Matache Măcelaru, ei au decis ca mod de lucru voluntariatul.

Pentru cine? În primul rând, Arhitecţii Voluntari lucrează pentru actualii cetăţeni ai cartierului istoric Buzeşti-Gara de Nord şi apoi pentru viitorul Bucureştilor, adaptat unor aspiraţii net diferite ofertei anterioare, aspiraţii pe care locuitorii şi vizitatorii o percep în termeni de confort urban şi adecvare.

Grupul Arhitecţilor Voluntari nu au comanda unui proiect şi nici nu-şi pun problema să-l obţină. Energiile se concentrează în cu totul altă direcţie.

3. Când au apărut Arhitecţii Voluntari?

S-ar putea afirma că au apărut prea târziu. Este parţial adevărat. Poate că, dacă ar fi apărut mai repede acest grup ar fi putut determina autorităţiile mai uşor să îşi schimbe strategia şi atunci pierderile înregistrate în teritoriu ar fi fost mai reduse (pierderi materiale, socioculturale, economice, ecologice). Pe de altă parte însă, dacă starea de fapt nu ar fi ajuns critică grupul arhitecţilor voluntari nu ar fi fost logic şi normal să apară şi apoi să se manifeste.

Apariţia ideii de voluntariat în favoarea acelui tip de bun public pe care îl reprezintă viaţa urbană şi componenta ei publică s-a declanşat progresiv observând evoluţia transpunerii în real a proiectului Diametralei Buzeşti-Berzei:

 • Modul complet neinspirat de acţiune pe care l-a adoptat din păcate administraţia, lipsa unor avize obligatorii care să fundamenteze proiectul (evacuări silite în plină iarnă, demolări ilegale de monumente istorice etc.) au stârnit la început stupoare şi indignare în rândul societăţii civile, indiferent de profesie.
 • A urmat cum era de aşteptat o informare mai atentă (în măsura posibilului căci informarea publică reală ca procedură nu se poate spune că a funcţionat). Cu această ocazie s-a observat pe de o parte distanţa nejustificată pe care a luat-o proiectul faţă de concluziile studiilor de fundamentare care l-au generat, iar pe de altă parte s-a observat amploarea pierderilor imediate, dar şi a celor ce vor urma în viitor pe principiul avalanşei: suprafeţe întregi de parcelar tradiţional neluate în studiul proiectului urmând să dispară progresiv. Acesta a fost un prim moment pentru bilanţuri dar şi prima reacţie care a depăşit simplul nivel al discuţiilor sau articolelor scrise. Multe echipe active sau nu în cadrul Platformei pentru Bucureşti au demarat studii alternative care să ofere soluţii1 interesante pentru administraţie.
 • Este momentul când s-a format şi grupul Arhitecţilor Voluntari care a luat în studiu o parte din traseul Diametralei şi anume cea care străbate cartierul Buzeşti – Matache Măcelaru.
 • Acum a apărut în mod evident un fapt surprinzător: Hala Matache Măcelaru, monument istoric clasat în Lista Monumentelor Istorice (cod B-II-m-B-18182, LMI 2010) cu rezonanţă notorie pentru Bucureşti este prevăzută a fi desfiinţată de pe amplasament prin demolare, se reînfiinţează apoi cu statut de pastişă de astă dată la câţiva zeci de metri de amplasamentul iniţial (operaţie presupunând pe lângă costuri exagerate şi demolări suplimentare de clădiri). Analiza atentă a situaţiei în teren a dovedit inutilitatea acestui demers: tranzitarea teritoriului de către Diametrală la parametrii prevăzuţi se poate face şi fără acest sacrificiu inutil. Faptul a fost demonstrat şi acceptat ca real atât de proiectanţi, cât şi de beneficiarul proiectului, Primăria Muncipiului Bucureşti şi organul de avizare Ministerul Lucrărilor Publice2. Deoarece Hala Matache Măcelaru, în exerciţiul funcţiunii la acea dată, nu s-a bucurat de măsuri de pază şi de lucrări minime de conservare după expropriere, a suferit degradări care au dus structura până în faza actuală de precolaps. Constatările făcute3 au determinat Arhitecţii Voluntari să pornească o acţiune de strângere de semnături pentru păstrarea Halei pe amplasament şi, de asemenea, să organizeze conferinţe sau dezbateri publice pentru a argumenta păstrarea, reabilitarea şi refuncţionalizarea Halei Matache Măcelaru în scop comercial.

4. De ce a apărut grupul Arhitecţilor Voluntari?

Pericolul demolării nejustificate a Halei Matache Măcelaru a generat formarea grupului Arhitecţii Voluntari.
Pentru argumentarea acţiunii de salvare au fost extinse studiile de analiză urbană în spiritul studiilor de fundamentare la proiectul Diametralei4 şi a reechilibrării unei chestiuni fundamentale legată de regenerarea urbană integrată specifică: sustenabilitatea.

Studiile au cuprins diverse aspecte sociale, economice şi ecologice tratate comparativ: pentru proiectul oficial comandat de Primăria Municipiului Bucureşti şi pentru proiectul „robot” alternativ. Apoi s-au extras concluziile şi s-au comunicat autorităţiilor5 şi partenerilor de dialog6.

5. Ce vor Arhitecţii Voluntari?

Concluzii
Arhitecţii voluntari vor să promoveze pentru cartierul Buzeşti – Piaţa Matache un climat de echilibru între patrimoniu şi dezvoltare generat prin dialog transparent între societatea civilă şi administraţie.

Considerăm că promovarea proiectului Diametrala Buzeşti-Berzei (cu un caracter predominant de infrastructură) ca viitor obiectiv în sprijinul regenerării urbane integrate a zonei Gara de Nord-Buzeşti-Matache Măcelaru-Griviţa:

 • Nu poate fi disociată de încheierea pozitivă a campaniei de recuperare a Halei Matache Măcelaru prin:
  • demararea imediată a lucrărilor pentru intervenţie de necesitate în scopul scoaterii structurii din starea de precolaps;
  • întocmirea proiectului de consolidare-restaurare-amenajare a imobilului pe amplasamentul de origine şi cu păstrarea funcţiunii tradiţionale în interesul public pentru locuitorii cartierului şi nu numai.
 • Este evident condițíonată de lansarea unui concurs de soluţii în care întinderea zonei de studiu şi localizarea ei judicioasă vor putea influenţa favorabil parametrii de calitate a vieţii în profunzimea cartierului acum ameninţat. Altfel, intervenția va rămâne serios contestată de o parte a mediului profesional (deci d.p.d.v. ştiinţific) pentru a fi lipsită de fundamentare, de credibilitate şi temei legal.
 • Are potenţialul de a furniza oportunităţi pentru integrarea organică a unei mobilităţi urbane cu potenţial maxim în domeniul economic şi comercial în condiţii de securitate socială şi confort urban prin pietonizarea Bulevardului Gara de Nord şi transformarea lui într-un element de referinţă pentru spaţiul public bucureştean care leagă Gara de Nord de centrul oraşului dar şi judicios plasat în axul major al cartierului.
 • Oferă oportunitatea unor rezolvări flexibile, comode şi sigure în favoarea riveranilor şi vizitatorilor angajaţi în procesele de schimb comercial. Aici un sistem de străzi preponderent pietonale vor contribui la bogăţia, vitalizarea cartierului şi probabil la diversificarea ofertei comerciale.
 • Este drastic condiționată de succesul soluţiilor oferite de proiect pentru traversarea de către pietoni a Diametralei în punctele de interes situate pe cele două fronturi. Promovarea proiectului impune compromisuri în ceea ce priveşte viteza de tranzit dorită iniţial şi o înţelegere nuanţată a conceptului de siguranţă urbană şi a priorităţilor acordate pietonilor în zone dedicate prin tradiţie şi obicei „shopping-ului” şi care are oportunităţi de dezvoltare în continuare.


Echipa Arhitecţii Voluntari susţine - alături de Platforma pentru Bucureşti şi o parte din participanţii la întâlnirile Grupului de Consolidare a Încrederii moderat de Fundaţia ProDemocraţia (reprezentată de C. Pârvulescu) - o serie de măsuri favorabile pentru corelarea proceselor urbane în derulare:

 • finalizarea traseului Diametrala Berzei-Buzeşti în zona de secţionare a cartierului;
 • încetarea acţiunii de realizare a giraţiei în intersecţia strada Buzeşti-strada M. Vulcănescu până la analiza concluziilor primite ca rezultat al concursului de soluţii;
 • protejarea locuitorilor în zonele de şantier sau zonelor aflate în conservare temporară prin luarea tuturor măsurilor necesare;
 • până la finalizarea concursului si aprobarea strategiei urbanistice pentru zona, amânarea activităţilor de avizare sau tranzacţii imobiliare generate de administraţie pe parcelele ce formează fronturile străzii Buzeşti de-a lungul Diametralei şi de asemenea pe zona de desfăşurare a concursului;
 • emiterea unui regulament cu caracter temporar pentru intervenţii minimale cu scopul expres de a permite lucrări de întreţinere la fondul construit existent în limita zonei în studiu şi a amorselor sale;
 • realizarea punctului de informare pentru populaţia cartierului ca element de contact, comunicare şi schimb de opinii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Vezi atelierul București alternativ
2 Vezi conferinţa de presă din data de 3 august 2011
3 Vezi raportul de expertiză înaintat Primăriei Municipiului Bucureşti de către Dr. Ing. Mircea Crişan.
4 Studiu istoric, autor conf.dr.arh. Hanna Derer. Studiu de marketing, autor dr.arh. Liviu Ianăşi.
5 Vezi adrese depuse la PMB si MDRT periodic din septembrie 2011 pina in ianuarie 2012
6 In şedinţele Grupului de Consolidare a Încrederii din perioada septembrie – decembrie 2011.

Cărți / Publicații:

Analiză critică a Planului Urbanistic Zonal pentru Diametrala Buzești-Berzei-Uranus comandat de Primăria Municipiului București

Limitele de intervenție a concursului pentru zona Halei Matache