Workshop de arhitectură și peisagistică Green reCreation

autor: atelierNOD

1.Cine suntem

Formarea  echipei de la Baia Sprie reprezintă un proces care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, incepând cu 2009, când Edmund Futo, arhitectul orașului, împreună cu un grup de studenți au organizat prima ediție a workshop-ului Greenrecreation cu scopul de a studia atât fluxurile tehnlogice si ruinele rămase în urma exploatării miniere cât și fondul construit aferent zonei istorice a orașului.
Atât coordonatorii de baza, cat și participanții:  îndrumători de echipe și studenți, au contribuit an de an la dezvoltarea  școlii de vară de la Baia Sprie, prin studii și proiecte în cadrul workshopului, dar și prin lucrări de diploma și dizertații.

2.Prezentarea contextului

Localitatea e poziționată pe centura minieră regiunea N-V a jud. Maramureș. Cumunitățile din punctele ce definesc centura minieră și-au încheiat activitățile minerești, astfel au avut loc câteva reconversii importante la nivel structural și profesional, generându-se astfel câteva puncte turistice importante  pentru circuitul regiunii : Nistru, Chiuzbaia, Șuior, Cavnic, Băiuț, etc.

Atelierul vizează câteva trasee cheie și diferite puncte importante ce se desfășoară pe fostele trasee tehnologice și trasee de legătură ale activităților miniere, acestea brăzdând regiunea aflată între Baia Sprie și Chiuzbaia. Cel mai vechi traseu tehnologic al zonei este un vechi apeduct care lega Chiuzbaia de flotația orașului Baia Sprie acum fiind cunoscut ca și Drumul Apei - transformat în traseu turistic pentru drumeții. Dealul Minei este cea mai vastă zonă studiată și totodată aici se conturează o radiografie a 9 secole de minerit. A treia zonă importanată studiată va fi rețeaua de străzi din zona rezidențială a Băii Spri care se ramifică la baza Dealului Minei. Elementul catalizator al comunității minerești este capela Calvaria care reprezintă legătura sprirituală dintre comunitatea de mineri și Dealul Minei, aceasta va beneficia de o atenție specială în cadrul proiectului pentru că este situată la pragul dintre oraș și Dealul Minei.

Atelierul și intervențiile ce vor fi generate în cadrul lui au ca scop principal susținerea unor puncte importante și ale traseelor ce le leagă și totodată de expunere a întregului pachet cultural și istoric dobândit prin mineritul local.

3.Scop și fundamentare teoretica

În contextul contemporan de tranziție dinspre perioada industrială înspre cea informațională, vechiul sistem de formare a urbanismului se dovedește insuficient și rigid. Descentralizarea producției și a consumului, dezvoltarea orașelor pe orizontală, problemele legate de mediu, resurse și economie dau naștere unor noi metode de a rezolva problemele orașului postindustrial și a zonelor afectate de exploatare. Aceste noi practici preiau elemente din arhitectură, peisagistică, urbanism, inginerie, ecologie, sociologie etc.

În ultimii ani ai secolului XX, datorită problemelor  economice și de creștere a turismului îin cadrul regiunilor postindustriale, se naște nevoia de păstrare a identității transformând fondul arhitectural local într-un produs de cultură.
Fondul construit industrial s-a aflat până de curând în pericol de dispariție. Necesitatea ca acesta să fie păstrat și integrat în contextul contemporan se impune la fel ca în cazul păstrării catedralelor, palatelor și caselor, deoarece ilustreaza un moment din istoria omenirii de care trebuie sa fim conștienți și pe care trebuie să ni-l asumăm.
Reabilitările industriale nu trebuie să vizeze doar aria pe care are loc procesul industrial ci întreaga comunitate a cărei activități sunt strâns legate de procesul industrial și care se dezvoltă în funcție de acesta.

Ce se intampla la nivel social și psihologic in cadrul comunității atunci când principala sursă de venit este brusc stopată?
Luând în considerare acest aspect, trebuie să fim conștienți că revitalizarea trebuie să țină cont de o serie întreagă de aspecte economice și sociale : Care vor fi activitațile în cadrul comunității de acum înainte?
Înspre ce domeniu de activitate se va îndreapta economia locală?
Cum ținem cont de aceste aspecte in cadrul unui proiect de reabilitare industrială?
Putem să prefigurăm un nou domneniu de activitate? Va avea acesta legatură cu trecutul industrial al zonei?

Arhitecții care vin în contact cu astfel de proiecte trebuie să fie capabili să creeze un dialog între comunitate, știința și activitatea industrială. Sunt singurii care pot avea o vedere globală a situației ăi să înțeleagă într-un mod obiectiv toate aspectele situației, având abilitatea de a interpreta informații, de a depista probleme și de a defini alternative.

4.Mod de desfășurare

Worshop-ul de la Baia Sprie se desfasoară în fiecare vară pe parcursul a două săptămâni, în prima parte a lunii August.
În cadrul primelor ediții a avut loc procesul de cunoaștere a zonei și a comunității, care s-a materializat în studii urbanistice și sociologice, acestea au constituit baza pe care au fost proiectate propuneri de intervenție și amenajare a obiectivelor aflate atât pe Dealul Minei cât și în cadrul orașului.

Pe lângă activitățile specifice de proiectare și explorare a zonei, în cadrul taberei de la Baia Sprie se organizează conferințe pe teme legate de urbanism, peisagistică, arheologie industrială, geologie, strategii de dezvoltare, landart etc. și excursii în Maramureșul Istoric, aceasta din urmă având rol de familiarizare a studenților cu dimeniunea culturală a acestei regiuni, ocazii cu care ei întâlnesc meșteri locali sau intră în contact cu viața acelor comunități.

Atât administratia locală cât și reprezentanți din cadrul comunității au facut posibilă desfășurarea atelierului în cele mai bune condiții, în acest sens  îi amintim pe primarul orașului Pașca Dorin Vasile, pe meșterul olar Dan Leș ale cărui porți au fost mereu deschise, atât pentru cazare cât și pentru petrecerea timpului liber in ateliereul său, și nu în ultimul rând conducerea Clubului Sportiv care a pus la dispoziția participantilor spații de cazare și ateliere de lucru.

Le mulțumim pe această cale tuturor participanților implicați din 2009 și până în 2011, datorită lor am reușit să punem în mișcare comunitatea de acolo, iar alte proiecte acuma au fost generate de această tabără. Datorită listei lungi de participanți, am decis să expunem  toate echipele pe blogul nostru care va fi lansat în curând, unde se va găsi și întreaga noastră activitate.

Tipul proiectului :  Workshop de arhitectură și peisagistică

Echipa organizatoare : din arh.Edmun Futo, arh.Valentin Meteș, arh.Ruxandra Moldovan

Îndrumatori: arh Edmund Futo, arh. Flaminiu Taloș, arh. Diana Taloș, arh. Anca Filipan, arh Alexandru Mociran,  peisagist Carmen Bărbat, arh. peisagist Mandy Schonemann, ing. Cornel Farcaș, arh. Ionuț Filip
workshop.baiasprie@gmail.com