Regenerarea unui peisaj industrial

Atelier de regenerare urbana post-industriala - Petrila, 2012

A.D.E.R.F - Asociaţia Studenţilor şi Doctoranzilor Români din Franţa împreună cu Societatea Culturală Condiţia Romană Universitatea tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Ion Mincu cu sprijinul: Universitatea Petroşani, Primăria oraşului Petrila, Exploatarea Minera Petrila, Asociaţia pentru Arheologie Industrială, Ordinul Arhitecţilor din România, Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Hunedoara, Fundaţia Pro Patrimonio: 

Organizează  un workshop în două etape pentru regenerarea zonei industriale din Petrila, județul Hunedoara. Dacă traseul obișnuit al  workshopurilor era cadre didactice – studenți – produs – difuzare către locuitori și a-I face pe aceștia să conștientizeze o problema a mediului în care trăiesc, în acest caz avem un drum invers. Întreg procesul este organizat la cererea  și în urma discuțiilor cu locuitorii din Petrila. Participanții la workshop au rolul de ajutoare mai mult sau mai puțin calificate pentru rezolvarea problemelor Petrilei, pornind tocmai de la sursa acestora: zona industrială în epoca post-industrială.

Patrimoniul Industrial constituie în Europa un subiect de profund interes, iar în ultimii 20 de ani au abundat exemplele de proiecte reuşite de reconversie în acest domeniu. Acestea se găsesc cu precădere în ţări precum Germania, Franţa, Olanda, Belgia (ex Zona Ruhr în Germania, Fabrica Noisiel, Monceaules- Mines în Franţa, Uzinele Van Nelle în Olanda).

România deţine un patrimoniu industrial deosebit de bogat, localizat în mai multe zone, în funcţie de specificul industrial al fiecăreia. Acest patrimoniu, se bucura de foarte puţină recunoaştere din partea reprezentanţilor locali aflându-se în pericol, deşi ar avea totodată potenţialul de a deveni un vector de dezvoltare  în aceste foste zone industriale, în mare parte aflate în declin economic. (am putea lua ca exemplu de reuşita în acest sens cazul oraşului minier Roubaix din Franţa).

Context local:
Una dintre aceste zone, este Valea Jiului, al cărei caz de decădere economică şi socială este bine cunoscut în România. În acest moment, se încearcă o „ecologizare” a zonei, sinonimă cu „tabula rasa”, deşi problema economică a reorientării profilului acestor oraşe rămâne. În această situaţie, devine vitală sensibilizarea factorilor de decizie din aceste oraşe, pentru a putea scoate în evidenţă imensul potenţial economic pe care aceste regiuni industriale l-ar putea avea.

În contextul Văii Jiului, oraşul Petrila se remarcă în primul rând prin calitatea fondului industrial existent, dar mai ales şi prin interesul unui nucleu al comunităţii locale faţă de acest patrimoniu şi dorinţa lor de a găsi o soluţie spre a-l folosi la adevărata sa valoare.Atelierul internaţional de arhitectură Petrila – Regenerarea unui peisaj industrial rezultă din acest interes al zonei sale industriale cât şi al locuitorilor săi. Avem certitudinea că prin puterea exemplului, acesta va constitui un prim pas în reconsiderarea abordării fata de acest tip de situri şi în evitarea pierderii imense
pe care ar constitui-o patrimoniul industrial românesc, evitând în acelaşi timp o muzeificare şi utilizându-l ca pârghie de relansare economică.

Pentru ca soluţiile oferite să găsească o viabilitate în contextul social al oraşului Petrila, este necesară o abordare la diferite scări şi atât din punct de vedere arhitectural cât şi urbanistic şi sociologic. De aceea, consideram oportună îmbinarea acestor specialităţi conducand înspre un răspuns cât mai complet. De asemenea, credem că posibilitatea de a realiza o întâlnire a expertizelor străine cu cele autohtone este una vitală, având pe de-o parte experienta unor asemenea proiecte deja realizate, iar pe de altă parte abordarea şi cunoaşterea elementului local.

Prima etapă a workshopului, ce se va desfășura în perioada 14  – 20  octombrie 2012, va avea drept scop o analiza cât mai completă a situației zonei industriale din Petrila.  Vor fi analizate printre altele, obiectele arhitecturale existente, calitățile acestora, percepția locuitorilor din Petrila asupra spațiului zonei industriale, capacitatea economică a orașului, perspectivele economice de dezvoltare a orașului, etc.

Materialul rezultat va constitui baza de plecare pentru faza a II-a a workshopului, ce se va desfășura în perioada 28 aprilie – 4 mai 2013. A doua etapă a workshopului va fi organizat sub formă de concurs în care echipe multidisciplinare au drept scop propunerea unor strategii complexe de dezvoltare a orașului pornind de la zona industrială existentă. Rezultatul dorit pentru cea de a doua etapă - concursul de soluţii, va fi editarea unei cronici desenate  – SF -“Petrila_2050” şi definirea viitorilor pași necesari în constituirea unor strategii pentru dezvoltarea viitoare a oraşului, şi de transformare a minei.

Înscrierile pentru workshop se pot face pe adresa cristina_sucala@yahoo.com. Persoană de contact arh. Cristina Sucala