Cabină Poartă


13.06.2011
Tipul proiectului: proiect executat
Autor: studioBASAR
Localitate: Buda - com. Ariceștii Rahtivani - jud. Prahova
Echipa de proiectare: Alex AXINTE, Cristi BORCAN
Proiectant structură: Altfel Construct - Mihai PAVEL și Lucian STANCIU
Proiectant instalații: MID INSTALL 2003
Alți colaboratori: Axen Studio
Antreprenor general: BAUPARTNER
Client: Allianso Business Park
Anul proiectării: 2010
Anul execuției/finalizării: 2010
Suprafața construită: 121 mp
Suprafața desfășurată: 121 mp
Suprafața utilă: 99 mp
Fotograf: studioBASAR

Arhitectura industrială contemporană este de multe ori doar un răspuns tehnic și pragmatic, dar de cele mai multe ori anost, la cerințele funcționale, rezultatul fiind un peisaj dezolant de cutii de pantofi depozitate aleator prin peisajul peri-urban. Atenția este indreptată excesiv într-un singur sens, cel utilitar, diferit față de exemplele interbelice și chiar socialiste, când astfel de ansambluri industriale beneficiau și de o expresie arhitecturală, atingând uneori și zona experimentului structural și spațial.

Cabina de poartă s-a transformat din Pavilionul de Intrare în incintă, element de identitate a întregului ansamblu, în Recipientul de la Intrare: o cutie din pvc sau tablă, cât mai ieftină și mai modestă, așezată la intrare pentru a deservi poarta de acces.

Construcția de acces a depozitelor Allianso de lânga Ploiești a beneficiat de curajul beneficiarului de a investi și în expresia arhitecturală a Pavilionului de Intrare, și a trebuit să răspundă unei diagrame complexe și stricte de funcțiuni formulate prin temă - controlul autocamioanelor, securitate, accesul șoferilor, accesul angajaților. Planul este împărțit în 3 zone distincte după nevoile funcționale, de securitate și control ale cabinei: compartimentul șoferilor - accesibil doar din exteriorul incintei, compartimentul angajaților - cu culoarul de intrare/ieșire și compartimentul de control: camera de supraveghere a ansamblului. Cele 3 zone au accese diferite și legături vizuale între ele, controlul făcându-se prin intermediul a doar 2 ferestre din recepție.  Separarea dintre cele 3 compartimente funcționale este definită de un singur element structural - o diafragmă din beton armat de 20 cm pe care spijină o dală groasă tot de 20 cm - un ‘T’ în plan și vederi. Diafragma de beton este prelungită cu 1,5m în exteriorul fațadei cutiei, accentuând astfel separarea funcțională a celor 3 zone. Planșeul este ridicat în 3 dintre cele 4 colțuri, marcându-se astfel accesul personalului și compartimentul de control. Camera de control a incintei și a accesului este vitrată pe 3 laturi, pentru un control vizual eficient.