BASTIONUL POSTĂVARILOR


05.10.2014
Numele complet al proiectului: BASTIONUL POSTĂVARILOR
Tipul proiectului: proiect executat
Autor: POINT 4
Localitate: Brașov
Echipa de proiectare: Radu ENESCU, Marina ILIESCU, Constantin GOAGEA, Ada DEMETRIU, Justin BARONCEA
Alți colaboratori: Project Manager: Virgil REZUS
Antreprenor general: RAMB SISTEM
Client: Consiliul Județean Brașov
Anul proiectării: 2008
Anul execuției/finalizării: 2011
Fotograf: Cosmin DRAGOMIR

Brașov este unul din orașele construite în Evul Mediu de către coloniștii germani, însă majoritatea fortificațiilor sale au fost demolate pentru a face loc dezvoltărilor masive ce au avut loc în secolele 19 si 20.

În ultimii zece ani, Consiliul Local Brașov a început un program de restaurare  graduală și reconversie a bastioanelor, turnurilor și zidurilor existente.

Bastionul Postăvarilor,  a cărui reconversie a fost realizată de Point 4 Architects, face parte din sistemul de fortificații al orașului. Fiind neglijat pentru o perioadă lungă de timp, mai multe elemente fragile – precum scările, coamele zidurilor sau drumurile de strajă – au dispărut complet, rămânând doar zidul masiv circular.

S-a descoperit că acoperirea bastionului ar fi presupus o structură metalică și, implicit, o centură de beton ce urma inevitabil să modifice substanțial monumentul. În plus, fundațiile zidurilor mai vechi trebuiau conservate și expuse parțial, ceea ce limita serios utilizarea spațiului de la nivelul parterului.

Arhitecții au propus, prin urmare, găzduirea centrului de informare ce se dorea a fi amenajat  într-un turn interior, de sine stătător, care să nu intervină în niciun fel asupra structurii sau a imaginii exterioare a bastionului.

Structura veche a fost reparată.  Întrucât urmele din pereți permiteau identificarea fostelor drumuri de strajă , s-a decis reconstruirea lor într-o manieră contemporană. Noile  inserții  preiau poziția și geometria celor originale, însă sunt realizate dintr-o structură de oțel cu podea din lemn de fagși parapet din plasă metalică.

Noul turn începe în subsol, cu o amprentă minimă (datorită săpăturilor), lățindu-se gradual, odată cu creșterea pe înălțime până la atingerea suprafeței necesare. Acesta permite perspective interioare asupra bastionului pe toată înălțimea lui și permite accesul către noile drumuri de strajă.

Arhitecții au făcut tot posibilul să nu încarce spațiul interior, fapt ce ar fi transformat zidurile într-un înveliș istoric al unui conținut complet nou. În schimb,  aceștia au creat un strat nou, ambiguu, ce poate fi perceput atât ca interior al bastionului, cât și ca exterior al noii construcții.

În anumite zone, tensiunea dintre cele două incinte e foarte puternică. În altele, din contră, mari suprafețe vitrate celebrează transparența și legăturile vizuale. Forma noii inserții, precum și dispunerea și dimensiunea golurilor acesteia sunt direct condiționate de poziția golurilor de tragere ale clădirii instorice. Turnul interior este independent, dar nu autonom; acesta capătă sens  prin prezența bastionului care îl înconjoară, permițând vizitatorilor să exploreze bastionul, dar și să surpindă fragmente din oraș.

Scopul a fost de a crea o structură cât mai ușoară și mai reversibilă cu putință. Cu excepția fundației de beton, întreaga structură poate fi demontată și reutilizată, permițând intervenții viitoare în bastion. Panourile de oțel Cor-Ten de 75x300 cm nu numai închid clădirea, ci și rigidizează structura metalică. Pe lângă reversibilitate și sustenabilitate, imaginea robustă  a acesteia semnalează o intervenție contemporană.

La un nivel mai subtil, proiectul recuperează și reinterpretează identitatea locului. Continuăm să proiectăm o imagine idealizată asupra patrimoniului istoric. Orașele medievale se transformă în locuri prielnice,  spații pentru activități culturale și, gradual, pentru consum. Dramele, schimbările și contradicțiile societăților care le-au creat și le-au schimbat sunt împinse în fundal. Ca o reacție la aceasta, acest proiect recunoaște faptul că bastionul a fost gândit, construit și folosit în lupte, iar noul centru de informare se concentrează pe arhitectura de apărare. Experiența auditivă, vizuală și fizică a suprafeței corodate relevă, fără a deveni apăsătoare, tensiunea inițială a locului.